قوانین و مقررات

طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران

· قانونمندی مدل کسب و کار و تطابق فرایند‌های کاری اعم از روش‌های فروش و بازاریابی اعمال شده توسط کسب و کارهای اینترنتی با قوانین

· عدم فروش کالا و ارائه خدمت فاقد مجوز و با ممنوعه

· عدم نمایش تصاویر و تبلیغات مغایر شئونات اسلامی‌در وب سایت .

· عدم درج تبلیغات غیر قانونی در وب سایت .

· عدم استفاده از آرم و نشان‌های دولتی توسط کسب و کارهای متعلق به بخش خصوصی

· فرایند فروش و ثبت سفارش

بازخوردها